Tato výstava již skončila, rezervace nelze vytvořit

Výstava RETRO

Vážení návštěvníci,
Národní muzeum nabízí možnost rezervovat si návštěvu.
Rezervace opravňuje k přednostnímu vstupu v objednanou hodinu.
Skupinová návštěva je možná pouze po provedení této rezervace.